The ferryman

"Ferry me across the water,
Do, boatman, do."
"If you've a penny in your purse
I'll ferry you."

"I have a penny in my purse,
And my eyes are blue;
So ferry me across the water,
Do, boatman, do!"

"Step into my ferry-boat,
Be they black or blue,
And for the penny in your purse
I'll ferry you."

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

“Anh lái đò ơi, đứng lại,
     Cho tôi qua sông”.
“Được thôi, nếu cô không ngại
       Cho tôi một đồng”.

“Tôi có một đồng trong túi
       Và đôi mắt xanh.
Nếu anh cho tôi đi với,
      Tôi tiếc gì anh!”

“Thôi chẳng cần gì phải nói
    Mắt xanh hay đen.
Vì cái cô mang trong túi,
    Mời cô xuống thuyền”

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

“Cho em qua sông với,
Hỡi anh lái đò ơi!”
“Nếu có tiền trong túi
Thì tôi chở em thôi!“

“Em có tiền trong túi,
Và đôi mắt màu xanh;
Cho em qua sông với,
Em tiếc gì với anh!“

“Nào lên đò đi nhé,
Dù mắt xanh hay đen,
Em có tiền trong túi
Là đò tôi chở em!”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Cho em sông vượt với anh,
Hỡi anh đò lái hiền lành kia ơi!”
“Nếu tiền trong túi có thôi
Thì tôi sẽ chở em rồi chớ lo! “

“Tiền em trong túi có rồi,
Và đôi mắt biếc xanh ngời của tôi;
Cho em vượt sóng đi thôi,
Trả công em tiếc gì rồi với anh! “

“Nào lên đò nhé đi em,
Dù em xanh mắt hay kèm mắt đen
Túi em trong có đồng ken?
Là đò tôi phải chở em lo gì!”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

- Hỡi anh lái chiếc đò ngang
Vui lòng hãy chở tôi sang kia bờ
- Mời cô hãy bước xuống đò
Nếu mà ví có đồng xu trả liền.

- Ví tôi đã sẵn đồng tiền
Lại thêm đôi mắt dịu hiền màu xanh
Cớ sao anh mãi tần ngần
Chở tôi qua nhé ơi anh lái đò!

- Xin mời hãy bước xuống cho
Tôi chở là bởi ví cô có tiền
Không vì mắt xanh hay đen
Tôi đưa đò chỉ lấy tiền thôi cô!

23.50
Trả lời