07/10/2022 01:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh lái đò
The ferryman

Tác giả: Christina Rossetti

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2008 07:10

 

Nguyên tác

"Ferry me across the water,
Do, boatman, do."
"If you've a penny in your purse
I'll ferry you."

"I have a penny in my purse,
And my eyes are blue;
So ferry me across the water,
Do, boatman, do!"

"Step into my ferry-boat,
Be they black or blue,
And for the penny in your purse
I'll ferry you."

Bản dịch của Thái Bá Tân

“Anh lái đò ơi, đứng lại,
     Cho tôi qua sông”.
“Được thôi, nếu cô không ngại
       Cho tôi một đồng”.

“Tôi có một đồng trong túi
       Và đôi mắt xanh.
Nếu anh cho tôi đi với,
      Tôi tiếc gì anh!”

“Thôi chẳng cần gì phải nói
    Mắt xanh hay đen.
Vì cái cô mang trong túi,
    Mời cô xuống thuyền”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Christina Rossetti » Anh lái đò