Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 09:02

送鄭侍禦謫閩中

謫去君無恨,
閩中我舊過。
大都秋雁少,
只是夜猿多。
東路雲山合,
南天瘴癘和。
自當逢雨露,
行矣慎風波。

 

Tống Trịnh thị ngự trích Mân trung

Trích khứ quân vô hận,
Mân trung ngã cựu qua.
Đại đô thu nhạn thiểu,
Chỉ thị dạ viên đa.
Đông lộ vân sơn hợp,
Nam thiên chướng lệ hoà.
Tự đương phùng vũ lộ,
Hành hĩ thận phong ba.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Biếm trích anh không giận
Đất Mân chẳng lạ lùng
Nhạn thu về chả mấy
Vượn tối hú đầy thung
Đông núi mây man mác
Nam sương khói mịt mùng
Móc mưa rồi gặp gỡ
Sóng gió thuận ung dung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đi đày, bác chẳng hận gì,
Đất Mân, tôi đã từng đi qua rồi.
Mùa thu ít cánh nhạn thôi,
Chỉ nhiều khỉ vượn núi đồi kêu than.
Đường đông, núi phủ mây ngàn,
Phương nam, khí độc vẫn tràn khắp nơi.
Móc mưa rồi sẽ gặp thôi,
Ra đi, sóng lặng gió xuôi, yên lành...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bị đày anh chẳng giận
Xứ ấy tôi từng qua
Nhạn thu thưa thớt bóng
Vượn tối tiếng kêu già
Mây núi miền đông giáp
Hơi độc cõi nam sa
Mưa lành rồi cũng đến
Thuận đường xuôi phong ba

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bị đi đày ông không ân hận
Vùng Mân Trung tôi vẫn từng qua
Thành to ít nhạn di cư
Chỉ ban đêm vượn mới ra hú rền
Đường phía đông mây vờn đỉnh núi
Trời miền nam chướng khí bệnh da
Ơn vua rồi cũng có mà
Ra đi cẩn thận phong ba coi chừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời