18/04/2024 16:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trịnh thị ngự trích Mân trung
送鄭侍禦謫閩中

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2008 09:02

 

Nguyên tác

謫去君無恨,
閩中我舊過。
大都秋雁少,
只是夜猿多。
東路雲山合,
南天瘴癘和。
自當逢雨露,
行矣慎風波。

Phiên âm

Trích khứ quân vô hận,
Mân trung ngã cựu qua.
Đại đô thu nhạn thiểu,
Chỉ thị dạ viên đa.
Đông lộ vân sơn hợp,
Nam thiên chướng lệ hoà.
Tự đương phùng vũ lộ,
Hành hĩ thận phong ba.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Biếm trích anh không giận
Đất Mân chẳng lạ lùng
Nhạn thu về chả mấy
Vượn tối hú đầy thung
Đông núi mây man mác
Nam sương khói mịt mùng
Móc mưa rồi gặp gỡ
Sóng gió thuận ung dung

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống Trịnh thị ngự trích Mân trung