Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Đồ Nghệ vào 04/04/2009 23:26

赴西川途經虢縣作

亞夫重過柳營門,
路指岷峨隔暮雲。
紅額少年遮道拜,
殷勤認得舊將軍。

 

Phó Tây Xuyên, đồ kinh Quắc huyện tác

Á Phu trùng quá Liễu doanh môn,
Lộ chỉ Dân, Nga cách mộ vân.
Hồng ngạch thiếu niên già đạo bái,
Ân cần nhận đắc cựu tướng quân.

 

Dịch nghĩa

Lại đi qua trại Liễu của tướng Á Phu,
Trên đường hướng về núi Dân, núi Nga cách sau đám mây chiều.
Thiếu niên chặn đường bái chào đến đỏ cả trán,
Thân ái nhận ra vị cựu tướng quân.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Tế Liễu quay về tướng Á Phu,
Dân, Nga thẳng trỏ cách mây mù.
Thiếu niên khăn đỏ đầy đường đón,
Nhìn nhận tỏ tường vẫn tướng xưa.


Nguồn: Lê Quý Đôn toàn tập, tập II: Kiến văn tiểu lục, Thiên chương (Văn thơ, Từ lệnh), Phạm Trọng Điềm phiên dịch và chú thích, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua Á Phu trại xưa đất Liễu
Tới Dân, Nga cách nẻo mây chiều
Thiếu niên đỏ trán bái chào
Nhận ra vị tướng năm nào qua đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm Á Phu về trại Liễu
Mây chiều mờ mịt hướng Dân, Nga
Thiếu niên khăn đỏ ra đường đón
Mừng tướng quân xưa trở gót qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trại Liễu bước qua của Á Phu,
Dân, Nga đường núi cách mây mù.
Thiếu niên trầy trán ra chào bái,
Thân ái nhận ra tướng diệt thù.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời