Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:32

春日絕句十首其六

巧偷誰債米家神,
畫取江城一片春。
煙柳如今更顏色,
等閒迎送上年人。

 

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06

Xảo thâu thuỳ sai Mễ gia thần,
Hoạ thủ giang thành nhất phiến xuân.
Yên liễu như kim cánh nhan sắc,
Đẳng nhàn nghinh tống thượng niên nhân.

 

Dịch nghĩa

Ai khéo trộm mượn nét bút thần của Mễ Phất,
Vẽ cho được mảnh tình xuân chốn giang thành.
Rặng liễu lẫn trong khói nay càng tươi đẹp,
Đón và tiễn người năm trước như thường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khéo lén nào ai mượn bút thần,
Giang thành vẽ lấy một vùng xuân.
Như nay liễu biếc càng duyên dáng,
Đưa đón như thường khách cố nhân.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khéo mượn bút thần cảnh vẽ nên
Thành sông phơi phới sắc hoa xuân
Phất phơ khói liễu thêm duyên dáng
Đưa đón người xưa chuyện đã từng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời