Khéo lén nào ai mượn bút thần,
Giang thành vẽ lấy một vùng xuân.
Như nay liễu biếc càng duyên dáng,
Đưa đón như thường khách cố nhân.

tửu tận tình do tại