26/03/2023 22:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
春日絕句十首其六

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:32

 

Nguyên tác

巧偷誰債米家神,
畫取江城一片春。
煙柳如今更顏色,
等閒迎送上年人。

Phiên âm

Xảo thâu thuỳ sai Mễ gia thần,
Hoạ thủ giang thành nhất phiến xuân.
Yên liễu như kim cánh nhan sắc,
Đẳng nhàn nghinh tống thượng niên nhân.

Dịch nghĩa

Ai khéo trộm mượn nét bút thần của Mễ Phất,
Vẽ cho được mảnh tình xuân chốn giang thành.
Rặng liễu lẫn trong khói nay càng tươi đẹp,
Đón và tiễn người năm trước như thường.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Khéo lén nào ai mượn bút thần,
Giang thành vẽ lấy một vùng xuân.
Như nay liễu biếc càng duyên dáng,
Đưa đón như thường khách cố nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06