13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/08/2012 08:22

春夜讀書

今人不見古時春,
惆悵今春對古人。
世事幾何今不古,
眼前莫認幻為真。
幾多名利終朝雨,
無數英雄一聚塵。
自笑俗拘拋未得,
邇來攜卷太諄諄。

 

Xuân dạ độc thư

Kim nhân bất kiến cổ thời xuân,
Trù trướng kim xuân đối cổ nhân.

Thế sự kỷ hà kim bất cổ ?
Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân.
Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ,
Vô số anh hùng nhất tụ trần.
Tự tiếu tục câu phao vị đắc,
Nhĩ lai huề quyển thái chuân chuân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa,
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa.
Nay hoá thành xưa nào mấy chốc,
Hư nhìn ra thực khỏi lầm chưa ?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng,
Máy bậc anh hùng, đám bụi mờ.
Tục luỵ cười mình chưa dứt được,
Gần đây sách vở quá say sưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân trước người nay có thấy không
Xuân nay người trước ngẩn ngơ lòng
Chuyện đời mấy chốc kim thành cổ
Thế sự đừng coi giả hoá chân
Vô số anh hùng, làn bụi đỏ
Muôn ngàn danh lợi, bóng mưa xuân
Cười ta thói tục còn vương víu
Chưa bỏ đam mê quyển sách cầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Người nay không biết xuân thời cổ
Đau đáu xuân này nhớ cổ nhân
Thế sự mấy rồi nay chả cổ
Mắt nhìn đừng nhận ảo thành chân
Biết bao danh lợi như mưa sáng
Vô số anh hùng tựa bụi trần
Thói tục cười ta chưa rũ được
Gần đây sách vở quá say chăm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng thấy xuân xưa thời cuộc nay,
Xuân nay người trước ngẩn ngơ thay!
Việc đời bỗng chốc không kim cổ,
Trước mắt dễ lầm hư thực bày?
Danh lợi bao nhiêu tàn ánh sáng,
Anh hùng vô số bụi trần bay.
Cười mình tục luỵ còn vương bận,
Chưa bỏ đam mê sách vở này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời