21/03/2023 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân dạ độc thư
春夜讀書

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:39

 

Nguyên tác

今人不見古時春,
惆悵今春對古人。
世事幾何今不古,
眼前莫認幻為真。
幾多名利終朝雨,
無數英雄一聚塵。
自笑俗拘拋未得,
邇來攜卷太諄諄。

Phiên âm

Kim nhân bất kiến cổ thời xuân,
Trù trướng kim xuân đối cổ nhân.[1]
Thế sự kỷ hà kim bất cổ ?
Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân.
Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ,
Vô số anh hùng nhất tụ trần.
Tự tiếu tục câu phao vị đắc,
Nhĩ lai huề quyển thái chuân chuân.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Khách nay chẳng thấy xuân xưa nữa,
Thổn thức xuân nay gặp khách xưa.
Nay hoá thành xưa nào mấy chốc,
Hư nhìn ra thực khỏi lầm chưa ?
Bao phường danh lợi, cơn mưa sáng,
Máy bậc anh hùng, đám bụi mờ.
Tục luỵ cười mình chưa dứt được,
Gần đây sách vở quá say sưa.
[1] Thơ Lý Bạch: Kim nhân bất kiến cổ thời nguyệt, Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân. (Bả tửu vấn nguyệt)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuân dạ độc thư