Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:47

遠岫明霞

江天空闊暮冥冥,
四合高低竹樹屏。
遙望西邊紅一縷,
孤霞微映遠峰青。

 

Viễn tụ minh hà

Giang thiên khổng khoát mộ minh minh,
Tứ hợp cao đê trúc thụ bình.
Dao vọng tây biên hồng nhất lũ,
Cô hà vi ánh viễn phong thanh.

 

Dịch nghĩa

Trời và sông mênh mông, hoàng hôn buông lờ mờ,
Bốn phía nhấp nhô, cảnh vật tựa bức mành trúc.
Trông trời phía tây rực hồng một dải,
Vừng ráng chiều cô đơn toả sáng nhẹ đỉnh non xa xanh xanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chiều mờ, trời nước trải mông mênh,
Cảnh vật lô nhô bủa bức mành.
Vời ngắm phía tây hồng một dải,
Ráng chiều xa nhuốm đỉnh non xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mênh mông trời nước bóng chiều mờ
Tựa bức mành treo cảnh nhấp nhô
Xa ngắm trời tây hồng một dải
Ráng chiều rọi đỉnh núi xanh lơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời