04/07/2022 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viễn tụ minh hà
遠岫明霞

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:47

 

Nguyên tác

江天空闊暮冥冥,
四合高低竹樹屏。
遙望西邊紅一縷,
孤霞微映遠峰青。

Phiên âm

Giang thiên khổng khoát mộ minh minh,
Tứ hợp cao đê trúc thụ bình.
Dao vọng tây biên hồng nhất lũ,
Cô hà vi ánh viễn phong thanh.

Dịch nghĩa

Trời và sông mênh mông, hoàng hôn buông lờ mờ,
Bốn phía nhấp nhô, cảnh vật tựa bức mành trúc.
Trông trời phía tây rực hồng một dải,
Vừng ráng chiều cô đơn toả sáng nhẹ đỉnh non xa xanh xanh.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Chiều mờ, trời nước trải mông mênh,
Cảnh vật lô nhô bủa bức mành.
Vời ngắm phía tây hồng một dải,
Ráng chiều xa nhuốm đỉnh non xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Viễn tụ minh hà