Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:47

園中黃葵四絕其一

海天夏日獨宜霜,
庭院三更轉作涼。
逗漏菊花消息處,
一枝半吐已深黃。

 

Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1

Hải thiên hạ nhật độc nghi sương,
Đình viện tam canh chuyển tác lương.
Đậu lậu cúc hoa tiêu tức xứ,
Nhất chi bán thổ dĩ thâm hoàng.

 

Dịch nghĩa

Chỉ một mình thích nghi với sương và mặt trời hè miền biển,
Lúc canh ba nơi sân trong đã chuyển mát.
Đợi đến lúc có tin tức hoa cúc,
Một cành mới nở phân nửa đã vàng sẫm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Dang mình nắng hạ lại thêm sương,
Đình viện canh ba mát lạ thường!
Nấn ná chờ tin hoa cúc nở,
Một cành nọ hé sẫm hoa vàng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày hè trời biển đượm hơi sương
Đình viện canh ba mát lạ thường
Hoa cúc nở chưa chờ đợi mãi
Một cành hé nụ đẫm vàng hương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngày hè miền biển nhiều sương rơi,
Khuya khoắc trong sân đã mát rồi.
Đợi lúc có tin hoa cúc nở,
Một cành mới nở nửa vàng tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời