04/10/2022 06:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1
園中黃葵四絕其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2013 17:47

 

Nguyên tác

海天夏日獨宜霜,
庭院三更轉作涼。
逗漏菊花消息處,
一枝半吐已深黃。

Phiên âm

Hải thiên hạ nhật độc nghi sương,
Đình viện tam canh chuyển tác lương.
Đậu lậu cúc hoa tiêu tức xứ,
Nhất chi bán thổ dĩ thâm hoàng.

Dịch nghĩa

Chỉ một mình thích nghi với sương và mặt trời hè miền biển,
Lúc canh ba nơi sân trong đã chuyển mát.
Đợi đến lúc có tin tức hoa cúc,
Một cành mới nở phân nửa đã vàng sẫm.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Dang mình nắng hạ lại thêm sương,
Đình viện canh ba mát lạ thường!
Nấn ná chờ tin hoa cúc nở,
Một cành nọ hé sẫm hoa vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Viên trung hoàng quỳ tứ tuyệt kỳ 1