Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:45

望海臺得臺寺

萬八年前此重回,
臥同弱水涉蓬萊。
豈知又到藏真洞,
不惜頻登望海臺。

 

Vọng Hải đài, đắc đài tự

Vạn bát niên trần thử trung hồi,
Ngoạ đồng Nhược Thuỷ thiệp Bồng Lai.
Khởi chi hựu đáo Tàng Chân động,
Bất tích tần đăng Vọng Hải đài.

 

Dịch nghĩa

Vạn tám năm trước đến nay lại về,
Nằm với Nhược Thuỷ đi đến Bồng Lai.
Đâu biết lại đến động Tàng Chân,
Không tiếc nhiều lần lên Vọng Hải đài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vạn tám năm nay quay trở lại,
Nằm cùng Nhược Thuỷ tới Bồng Lai.
Đâu hay lại đến Tàng Chân động,
Chẳng tiếc từng lên Vọng Hải đài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vạn tám năm rồi trở lại đây
Nằm cùng Nhược Thủy đến Bồng Lai
Nào hay lại tới Tàng Chân động
Đâu tiếc từng lên Vọng Hải đài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Vạn 8 năm qua lại trở về,
Khà khề Nhược Thuỷ với Bồng Lai.
Bất ngờ ghé lại Tàng Chân động,
Chẳng tiếc nhiều phen Vọng Hải đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

10 nghìn 8 năm, ta trở lại,
Nằm chơi nước Nhược với non Bồng.
Không ngờ ghé lại hang Sự Thật,
Càng khoái đài Ngắm Biển mênh mông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời