01/04/2023 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Hải đài, đắc đài tự
望海臺得臺寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:45

 

Nguyên tác

萬八年前此重回,
臥同弱水涉蓬萊。
豈知又到藏真洞,
不惜頻登望海臺。

Phiên âm

Vạn bát niên trần thử trung hồi,
Ngoạ đồng Nhược Thuỷ thiệp Bồng Lai.
Khởi chi hựu đáo Tàng Chân[1] động,
Bất tích tần đăng Vọng Hải đài.

Dịch nghĩa

Vạn tám năm trước đến nay lại về,
Nằm với Nhược Thuỷ đi đến Bồng Lai.
Đâu biết lại đến động Tàng Chân,
Không tiếc nhiều lần lên Vọng Hải đài.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Vạn tám năm nay quay trở lại,
Nằm cùng Nhược Thuỷ tới Bồng Lai.
Đâu hay lại đến Tàng Chân động,
Chẳng tiếc từng lên Vọng Hải đài.
[1] Hang động cất giữ cái thực, đây là tác giả đang mộng thấy vạn tám năm trước đã ở nơi này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vọng Hải đài, đắc đài tự