Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:30

望江臺得臺字

萬叠青山去不來,
眾江繼揖望江臺。
一樽酒盡月如水,
洲渚東西行二開。

 

Vọng Giang đài, đắc đài tự

Vạn điệp thanh sơn khứ bất lai,
Chúng giang kế ấp Vọng Giang đài.
Nhất tôn tửu tận nguyệt như thuỷ,
Châu chử đông tây hàng nhị khai.

 

Dịch nghĩa

Muôn lớp núi xanh đi không quay lại,
Các sông nối nhau tôn gốc giá trị Vọng Giang đài.
Một chén rượu hết, trăng như nước,
Bãi cát, bến sông mở hai hàng đông, tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Muôn lớp núi xanh đi chẳng lại,
Các sông ôm ấp Vọng Giang đài.
Một ly rượu cạn, trăng như nước,
Bãi, bến hai hàng đông với tây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn lớp non xanh mãi chẳng cùng
Đài cao ôm ấp mấy con sông
Một ly rượu cạn trăng như nước
Bờ bến đôi nơi nước giữa dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời