31/03/2023 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang đài, đắc đài tự
望江臺得臺字

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 13:30

 

Nguyên tác

萬叠青山去不來,
眾江繼揖望江臺。
一樽酒盡月如水,
洲渚東西行二開。

Phiên âm

Vạn điệp thanh sơn khứ bất lai,
Chúng giang kế ấp Vọng Giang đài.
Nhất tôn tửu tận nguyệt như thuỷ,
Châu chử đông tây hàng nhị khai.

Dịch nghĩa

Muôn lớp núi xanh đi không quay lại,
Các sông nối nhau tôn gốc giá trị Vọng Giang đài.
Một chén rượu hết, trăng như nước,
Bãi cát, bến sông mở hai hàng đông, tây.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Muôn lớp núi xanh đi chẳng lại,
Các sông ôm ấp Vọng Giang đài.
Một ly rượu cạn, trăng như nước,
Bãi, bến hai hàng đông với tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vọng Giang đài, đắc đài tự