Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:49

雨中渡泠江

沙頭海霧遠重重,
忽鎖前山數角峰。
一道長風鳴兩岸,
片帆如葉水如舂。

 

Vũ trung độ Linh giang

Sa đầu hải vụ viễn trùng trùng,
Hốt toả tiền sơn sổ giác phong.
Nhất đạo trường phong minh lưỡng ngạn,
Phiến phàm như diệp thuỷ như thung.

 

Dịch nghĩa

Đầu bãi cát sương biển mù xa tít tắp,
Chợt thấy vài ngọn núi lởm chởm ở phía trước khoá chặt lại.
Một luồng gió kéo dài rít hai bên bờ sông,
Mảnh buồm như chiếc lá, nước xoáy tròn như hình cái cối già.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầu bãi sương giăng biển mịt mùng,
Núi cao lởm chởm khoá tầng không.
Một luồng gió rít đôi bờ lạnh,
Cối nước xoay chao đảo lá buồm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu bãi mù sương phủ mịt mùng
Núi cao đôi ngọn khoá tầng không
Hai bờ cơn gió ào ào thổi
Buồm lá chênh chao nước xoáy vòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời