31/03/2023 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trung độ Linh giang
雨中渡泠江

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:49

 

Nguyên tác

沙頭海霧遠重重,
忽鎖前山數角峰。
一道長風鳴兩岸,
片帆如葉水如舂。

Phiên âm

Sa đầu hải vụ viễn trùng trùng,
Hốt toả tiền sơn sổ giác phong.
Nhất đạo trường phong minh lưỡng ngạn,
Phiến phàm như diệp thuỷ như thung.

Dịch nghĩa

Đầu bãi cát sương biển mù xa tít tắp,
Chợt thấy vài ngọn núi lởm chởm ở phía trước khoá chặt lại.
Một luồng gió kéo dài rít hai bên bờ sông,
Mảnh buồm như chiếc lá, nước xoáy tròn như hình cái cối già.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầu bãi sương giăng biển mịt mùng,
Núi cao lởm chởm khoá tầng không.
Một luồng gió rít đôi bờ lạnh,
Cối nước xoay chao đảo lá buồm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Vũ trung độ Linh giang