宿山寺

蘿月照山窗,
枯禪坐無悟。
何處鶴飛來,
松花落如雨。

 

Túc sơn tự

La nguyệt chiếu sơn song,
Khô thiền toạ vô ngộ.
Hà xư hạc phi lai,
Tùng hoa lạc như vũ.

 

Dịch nghĩa

Trăng qua chùm dây leo chiếu vào của sổ núi,
Nhà sư ngồi thiền như cây khô không đốn ngộ.
Chim hạc từ chốn nào bay lại,
Hoa thông rơi rụng như mưa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoài cửa ánh trăng mờ,
Ngồi thiền mà chẳng ngộ.
Cánh hạc đâu bay về,
Hoa thông rơi lả tả.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng soi qua cửa núi
Ngồi thiền biết ngộ không
Cánh hạc từ đâu tới
Lả tả lớp hoa thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời