26/03/2023 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc sơn tự
宿山寺

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 14:53

 

Nguyên tác

蘿月照山窗,
枯禪坐無悟。
何處鶴飛來,
松花落如雨。

Phiên âm

La nguyệt chiếu sơn song,
Khô thiền toạ vô ngộ.
Hà xư hạc phi lai,
Tùng hoa lạc như vũ.

Dịch nghĩa

Trăng qua chùm dây leo chiếu vào của sổ núi,
Nhà sư ngồi thiền như cây khô không đốn ngộ.
Chim hạc từ chốn nào bay lại,
Hoa thông rơi rụng như mưa.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ngoài cửa ánh trăng mờ,
Ngồi thiền mà chẳng ngộ.
Cánh hạc đâu bay về,
Hoa thông rơi lả tả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Túc sơn tự