山西城謁珠峰公是夜與明仲宿

三江總匯鶴江頭,
千里名藩據上流。
舊日魏公門下客,
起知重接魏公遊。

 

Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc

Tam giang tổng hội Hạc giang đầu,
Thiên lý danh phiên cứ thượng lưu.
Cựu nhật Nguỵ công môn hạ khách,
Khởi tri trùng tiếp Nguỵ công du.

 

Dịch nghĩa

Nước ba con sông hội tụ lại đầu sông Bạch Hạc,
Phiên trấn nổi danh ngoài ngàn dặm án ngữ nơi đầu dòng.
Ngày trước là khách cấp dưới của Nguỵ công,
Đâu hay tiếp lần này lại được đến thăm Nguỵ công!


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ba sông dồn tụ đầu sông Hạc,
Phiên trấn miền xa giữ thượng nguồn.
Là khách Nguỵ công từ buổi trước,
Nào hay nay lại được vào thăm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu sông Bạch Hạc tụ ba sông
Ngàn dặm danh phiên giữ thượng nguồn
Ngày trước vốn là môn hạ khách
Nào hay giờ được ghé thăm ông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời