Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/08/2012 13:26

過天光寺傷犁朝故宮

羈人偶爾經周道,
離黍吟殘感故宮。
輦路旌旗空此地,
郊壇草樹自秋風。
百年往事悲斜照,
一點塵心對晚鐘。
猶幸相逢有相識,
逃禪人是老騷翁。

 

Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung

Cơ nhân ngẫu nhĩ kinh Chu đạo,
Ly thử ngâm tàn cảm cố cung.
Liễn lộ tình kỳ không thử địa,
Giao đàn thảo thụ tự thu phong.
Bách niên vãng sự bi tà chiếu,
Nhất điểm tâm đối vãn chung.
Do hạnh tương phùng hữu tương thức,
Đào thiền nhân thị lão táo ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Khách lạ, đường chu nay bỗng qua,
"Thử ly" thơ đọc cảm cung xưa.
Cờ giong lối ngự này nơi cũ,
Cỏ áy đàn giao, mặc gió thu.
Việc củ trăm năm thương bóng xế,
Lòng trần một điểm thoảng chuông đưa.
May còn gặp gỡ người quen biết,
Sư cụ đây là một tướng thơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách lạ đường Chu lạc bước chân
Cung xưa thơ cũ cảm muôn phần
Đàn giao cỏ áy heo may lạnh
Lối ngự cờ bay mảnh đất tàn
Chuyện cổ trăm năm thương bóng xế
Lòng trần một điểm động chuông tan
Chùa này sư cụ hay thơ nhỉ
May trước cùng ta vốn chỗ quen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách lạ đường Chu bỗng qua đây,
”Thử ly” thơ cũ cảm cung xưa.
Cờ bay lối ngự nay đất vắng,
Cỏ áy heo may lạnh gió thu.
Chuyện cổ trăm năm buồn bóng xế,
Lòng trần một điểm động chuông đưa.
May còn gặp bạn người quen biết,
Sư cụ chùa này một lão thơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời