25/10/2019 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung
過天光寺傷犁朝故宮

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:22

 

Nguyên tác

羈人偶爾經周道,
離黍吟殘感故宮。
輦路旌旗空此地,
郊壇草樹自秋風。
百年往事悲斜照,
一點塵心對晚鐘。
猶幸相逢有相識,
逃禪人是老騷翁。

Phiên âm

Cơ nhân ngẫu nhĩ kinh Chu đạo,
Ly thử ngâm tàn cảm cố cung.
Liễn lộ tình kỳ không thử địa,
Giao đàn thảo thụ tự thu phong.
Bách niên vãng sự bi tà chiếu,
Nhất điểm tâm đối vãn chung.
Do hạnh tương phùng hữu tương thức,
Đào thiền nhân thị lão táo ông.

Bản dịch (của Bản dịch của Vũ Mộng Hùng)

Khách lạ, đường chu nay bỗng qua,
"Thử ly" thơ đọc cảm cung xưa.
Cờ giong lối ngự này nơi cũ,
Cỏ áy đàn giao, mặc gió thu.
Việc củ trăm năm thương bóng xế,
Lòng trần một điểm thoảng chuông đưa.
May còn gặp gỡ người quen biết,
Sư cụ đây là một tướng thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Quá Thiên Quang tự, thương Lê triều cố cung