過平定洋分望鴝蒙山

南風夜作濤聲,
既得鴝蒙岭外行。
晓望宭山橫一帶,
憶峯曲處舊鏖兵。

 

Quá Bình Định dương phận vọng Cù Mông sơn

Nam phong dạ tác đào thanh,
Ký đắc Cù Mông lĩnh ngoại hành.
Hiểu vọng quần sơn hoành nhất đái,
Ức phong khúc xứ cựu ao binh.

 

Dịch nghĩa

Đang đêm nổi gió nồm, sóng gầm dữ dội,
Biết rằng đang đi qua bên ngoài núi Cù Mông.
Sáng sớm thấy những ngọn núi đứng thành một dãy ngang,
Tại chỗ khúc khuỷu của bao nhiêu ngọn núi đó, đã từng diễn ra những trận kịch chiến.


Trong câu 1, sách ghi thiếu một chữ. Theo bản dịch nghĩa và dịch thơ của Vũ Mộng Hùng thì câu này có khả năng là: "Nam phong XUY dạ tác đào thanh" 南風吹夜作涛聲.

Núi Cù Mông: một dãy núi cao nằm giữa hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Theo Đại Nam nhất thống chí thì tại đây quân Tây Sơn đã giao chiến nhiều trận quyết liệt với quân chúa Nguyễn do tướng Nguyễn Hoàng Đức chỉ huy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Gió nam đêm thổi sóng gầm vang,
Qua núi Cù Mông thấy rõ ràng.
Sớm thấy núi bầy ngang một dãy,
Nơi vòng muôn ngọn dấu sa trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đêm thổi gió nam sóng thét gào,
Biết qua ngoài núi Cù Mông cao.
Quần sơn sớm ngắm giăng một dãy,
Eo núi từng ghi cảnh binh đao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Đêm nổi gió nồm sóng dội vang
Ngoài Cù Mông đó khách qua đường
Sáng trông núi đứng giăng thành luỹ
Khúc khuỷu non cao dấu chiến trường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nồm đêm nổi sóng gầm vang,
Sớm thấy núi bày một dãy ngang,
Qua núi Cù Mông khách nhận biết.
Ấy non khúc khuỷu chốn sa tràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời