Đường gỗ đầu thôn có một nàng,
Mặt như mặt lợn, da như than.
Dạo chơi cầu ván, khi chiều tối,
Cười gọi bạn trai, giới thiệu chồng.

tửu tận tình do tại