Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:10

蠻婦行

長棧村頭蠻小姑,
婁猪如面漆如膚。
板橋遊遍暮歸去,
笑喚新人贊故夫。

 

Man phụ hành

Trường sạn thôn đầu man tiểu cô,
Lũ trư như diện tất như phu.
Bản kiều du biến mộ quy khứ,
Tiếu hoán tân nhân tán cố phu.

 

Dịch nghĩa

Trên lối đi bắc cây gỗ ở đầu thôn có cô mọi nhỏ,
Mặt như mặt lợn, da đen như sơn.
Dạo chơi khắp cầu ván, đến chiều quay về,
Cười gọi bạn mới, giới thiệu với chồng cũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đường gỗ đầu thôn có một nàng,
Mặt như mặt lợn, da như than.
Dạo chơi cầu ván, khi chiều tối,
Cười gọi bạn trai, giới thiệu chồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu thôn đường ván cô thôn nữ
Mặt ngắn da đen cũng dễ ưa
Cầu gỗ dạo chơi chiều trở lối
Bên chàng trai mới với chồng xưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời