26/03/2023 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Man phụ hành
蠻婦行

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:10

 

Nguyên tác

長棧村頭蠻小姑,
婁猪如面漆如膚。
板橋遊遍暮歸去,
笑喚新人贊故夫。

Phiên âm

Trường sạn thôn đầu man tiểu cô,
Lũ trư như diện tất như phu.
Bản kiều du biến mộ quy khứ,
Tiếu hoán tân nhân tán cố phu.

Dịch nghĩa

Trên lối đi bắc cây gỗ ở đầu thôn có cô mọi nhỏ,
Mặt như mặt lợn, da đen như sơn.
Dạo chơi khắp cầu ván, đến chiều quay về,
Cười gọi bạn mới, giới thiệu với chồng cũ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đường gỗ đầu thôn có một nàng,
Mặt như mặt lợn, da như than.
Dạo chơi cầu ván, khi chiều tối,
Cười gọi bạn trai, giới thiệu chồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Man phụ hành