恭擬嘉成殿天花帖子七首其七

珩瑀餘聲在翠樓,
仙峰高上碧雲頭。
廣寒月色澄如鑑,
長照香江萬古流。

 

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7

Hành vũ dư thanh tại thuý lâu,
Tiên phong cao thướng bích vân đầu.
Quảng Hàn nguyệt sắc trừng như giám,
Trường chiếu Hương giang vạn cổ lưu.

 

Dịch nghĩa

Âm thanh ngọc đá còn âm vang tại lầu biếc,
Núi tiên cao tới tận mây xanh.
Ánh trăng cung Quảng Hàn trong suốt như gương,
Chiếu xuống dòng Hương giang muôn đời chảy mãi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lầu biếc còn âm vang tiếng ngọc,
Núi tiên cao tít chạm mây trời.
Quảng Hàn ánh nguyệt như gương sáng,
Rọi mãi dòng Hương vạn vạn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu biếc hãy còn vang tiếng ngọc
Núi tiên cao vút tận mây xanh
Ánh trăng cung Quảng trong như kính
Chiếu xuống dòng Hương sáng vạn năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời