18/01/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
恭擬嘉成殿天花帖子七首其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 14:19

 

Nguyên tác

珩瑀餘聲在翠樓,
仙峰高上碧雲頭。
廣寒月色澄如鑑,
長照香江萬古流。

Phiên âm

Hành vũ dư thanh tại thuý lâu,
Tiên phong cao thướng bích vân đầu.
Quảng Hàn nguyệt sắc trừng như giám,
Trường chiếu Hương giang vạn cổ lưu.

Dịch nghĩa

Âm thanh ngọc đá còn âm vang tại lầu biếc,
Núi tiên cao tới tận mây xanh.
Ánh trăng cung Quảng Hàn trong suốt như gương,
Chiếu xuống dòng Hương giang muôn đời chảy mãi.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Lầu biếc còn âm vang tiếng ngọc,
Núi tiên cao tít chạm mây trời.
Quảng Hàn ánh nguyệt như gương sáng,
Rọi mãi dòng Hương vạn vạn đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7