征人婦

薄暮望西北,
浮雲高不飛。
蕭蕭聞馬鳴,
良人復未歸。
自君再為別,
盡日理絲機。
君行未當返,
為君裁戰衣。
勇夫捨一死,
抵掌破重圍。
戎虜未卒平,
憤鬱壯心違。
燁燁牆李花,
榴火忽以輝。
君來何草草,
毋乃戀閨闈。

 

Chinh nhân phụ

Bạc mộ vọng tây bắc,
Phù vân cao bất phi.
Tiêu tiêu văn mã minh,
Lương nhân phục vị quy.
Tự quân tái vi biệt,
Tận nhật lý ty ky (cơ).
Quân hành vị đương phản,
Vị quân tài chiến y.
Dũng phu xả nhất tử,
Để chưởng phá trùng vi.
Nhung lỗ vị tốt bình,
Phẫn uất tráng tâm vi.
Diệp diệp tường lý hoa,
Lựu hoả hốt dĩ huy.
Quân lai hà thảo thảo,
Vô nãi luyến khuê vi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Chiều xuống nhìn tây bắc
Mây cao đứng một bề
Xa vẳng nghe ngựa hí
Lương nhân lại chưa về
Từ buổi chàng đi nữa
Suốt ngày thiếp dệt tơ
Chàng đi chưa trở lại
Thiếp dệt tấm chinh y
Dũng cảm liều thân sống
Vỗ tay phá vòng vây
Rợ dữ chưa dẹp sạch
Phẫn uất hăm hở đầy
Hoa mận ven tường nở
Lửa lựu lại rực hồng
Chàng sao hờ hững vậy
Hay quên lối khuê phòng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gần tối trông vời tây bắc
Mây trời bồng bềnh không bay
Rộn ràng hí rân tiếng ngựa
Chàng ơi sao không về ngay
Từ buổi đôi ta xa cách
Trọn ngày thiếp giữ khung tơ
Chàng đi chiến chinh xa lắc
Thiếp may áo lính đợi chờ
Dũng sĩ xã thân vì nước
Vỗ tay đột phá trùng vây
Rợ thù vẫn chưa quét sạch
Lòng căm nỗi hận dâng đầy
Hoa mận bên đường chói rỡ
Bừng lên lửa lựu rực hồng
Chàng ơi! nỡ lòng qua quít
Phòng khuê còn nhớ em không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều tây bắc trông vời,
Đứng bồng bềnh mây trời.
Ngựa hí xa nghe vẳng,
Chàng ơi sao chưa hồi.
Từ buổi chàng đi nữa,
Ngày thiếp ngồi dệt tơ.
Chàng đi chưa trở lại,
Thiếp dệt chinh y chờ.
Liều thân chàng dũng cảm,
Vỗ tay đột phá vây.
Rợ thù chưa dẹp sạch,
Lòng căm nổi hận đầy.
Hoa mận bên đường nở,
Nừng Lửa lựu rực hồng.
Chàng ơi! hờ hững vậy,
Phòng khuê còn nhớ không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Chiều tàn nhìn tây bắc
Mây trời không hề bay
Văng vẳng tiếng ngựa hí
Sao chàng chưa về đây
Từ buổi chàng lại đi
Thiếp từng ngày đệt vải
May thành bộ chinh y
Đợi ngày chàng trở lại
Dũng sĩ liều một chết
Tay đập phá vòng vây
Giặc dữ chưa tiêu diệt
Uất hận tràn tâm đầy
Hoa mận đang rực rỡ
Hoa lựu đỏ như vông
Chàng hững hờ sao nỡ
Không lưu luyến khuê phòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời