16/08/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chinh nhân phụ
征人婦

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/03/2014 15:20

 

Nguyên tác

薄暮望西北,
浮雲高不飛。
蕭蕭聞馬鳴,
良人復未歸。
自君再為別,
盡日理絲機。
君行未當返,
為君裁戰衣。
勇夫捨一死,
抵掌破重圍。
戎虜未卒平,
憤鬱壯心違。
燁燁牆李花,
榴火忽以輝。
君來何草草,
毋乃戀閨闈。

Phiên âm

Bạc mộ vọng tây bắc,
Phù vân cao bất phi.
Tiêu tiêu văn mã minh[1],
Lương nhân phục vị quy.
Tự quân tái vi biệt,
Tận nhật lý ty ky (cơ).
Quân hành vị đương phản,
Vị quân tài chiến y.
Dũng phu xả nhất tử,
Để chưởng phá trùng vi.
Nhung lỗ vị tốt bình,
Phẫn uất tráng tâm vi.
Diệp diệp tường lý hoa,
Lựu hoả hốt dĩ huy.
Quân lai hà thảo thảo,
Vô nãi luyến khuê vi.

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Chiều xuống nhìn tây bắc
Mây cao đứng một bề
Xa vẳng nghe ngựa hí
Lương nhân lại chưa về
Từ buổi chàng đi nữa
Suốt ngày thiếp dệt tơ
Chàng đi chưa trở lại
Thiếp dệt tấm chinh y
Dũng cảm liều thân sống
Vỗ tay phá vòng vây
Rợ dữ chưa dẹp sạch
Phẫn uất hăm hở đầy
Hoa mận ven tường nở
Lửa lựu lại rực hồng
Chàng sao hờ hững vậy
Hay quên lối khuê phòng?
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Cả câu lấy từ bài Xa công trong Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chinh nhân phụ