禁所感事縱筆偶書

少年心跡早清狂,
已把成虧并兩忘。
醉尉縱然瞋李老,
窮奴猶自愛蕭郎。
律吹黍谷寒應轉,
劍落豊城夜有光。
莫向名山送遺草,
石渠須選漢文章。

 

Cấm sở cảm sự, túng bút ngẫu thư

Thiếu niên tâm tích tảo thanh cuồng,
Dĩ bả thành khuy tính lưỡng vong.
Tuý uý túng nhiên sân Lý lão,
Cùng nô do tự ái Tiêu lang.
Luật xuy Thử Cốc hàn ưng chuyển,
Kiếm lạc Phong Thành dạ hữu quang.
Mạc hướng danh sơn tống di thảo,
Thạch Cừ tu tuyển Hán văn chương.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Thời trai tính nết đã ngang tàng
Thành bại đều quên cả mọi đường
Viên uý có say, khinh Lý lão
Tiểu đồng còn tốt, mến Tiêu lang
Sáo vang hang Thử, trời hơi sấm
Gươm dấu thành Phong, đêm sáng choang
Sách quý chẳng nên vào núi đẹp
Thạch Cừ nhà Hán trọng văn chương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tuổi trai tâm tính vốn ngang tàng
Hơn thiệt đôi bên chuyện chẳng màng
Trừng mắt lính say ngăn Lý lão
Trọng tài tớ tốt luyến Tiêu lang
Sáo ngân hang Thử xua hơi lạnh
Kiếm lấp thành Phong rực sáng đêm
Bản thảo đừng lưu trong núi nữa
Thạch Cừ còn giữ mãi văn chương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trẻ trai tâm tính sớm ngông cuồng
Được hỏng đôi đằng chả vấn vương
Say rượu lính coi thường Lý lão
Cảnh nghèo trò vẫn mến Tiêu lang
Sáo rung Thử Cốc trời xoay ấm
Gươm rớt Phong Thành tối loé gương
Thơ phú đừng đem vào núi thẳm
Thạch Cừ rồi lại kén văn chương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi xuân tính nết vốn ngang tàng,
Thành bại đều quên vẹn một đàng.
Viên uý có say ngăn Lý lão,
Nô tài còn tốt mến Tiêu lang.
Sáo vang hang Thử trời sẩm tối,
Gươm dấu thành Phong đêm mãi quang.
Sách chẳng đem về non nổi tiếng,
Thạch Cừ nhà Hán tuyển văn đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời