感賦

聞說當年三晉地,
封疆表裏據山河。
如何帶礪資雄險,
更使倉皇脫網羅。
碧草多情縈戰骨,
黑灰末劫到彌陀。
請纓不少奇南子,
獨聽將軍奏凱歌。

 

Cảm phú

Văn thuyết đương niên Tam Tấn địa,
Phong cương biểu lý cứ sơn hà.
Như hà đới lệ tư hùng hiểm,
Cánh sử thương hoàng thoát võng la.
Bích thảo đa tình oanh chiến cốt,
Hắc hôi mạt kiếp đáo Di Đà.
Thỉnh anh bất thiểu kỳ nam tử,
Độc thính tướng quân tấu khải ca.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Tam Tấn đất này nhớ chuyện xưa,
Trong, ngoài bờ cõi vững sơn hà.
Đã thế giữ nước kiêu hùng thế,
Sau rút màn vây vội vã a?
Cỏ biếc nặng tình ôm chiến cốt,
Tro đen mạt kiếp tới Di Đà.
"Xin dây" đâu thiếu trang nam tử,
Mà chỉ tướng quân hát khải ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tam Tấn đất nầy nghe chuyện cũ
Cõi bờ phân định vững sơn hà
Đã thề phong đất chia nên vậy
Sao lại phụ lời rút bỏ a
Cỏ biếc đa tình ôm chiến cốt
Tro đen mạt kiếp đến Di Đà
Tòng quân nào thiếu trang nam tử
Riêng tướng quân mừng hát khải ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nghe nói đây là Tam Tấn cũ
Từng chia triều chính mấy sơn hà
Cớ sao sông núi bao hùng hiểm
Lại vội tơi bời rệu rã ra
Cỏ biếc vây quanh mồ chiến sĩ
Tro đen kiếp cuối đến Di Đà
Thiếu gì trai tráng "xin dây" đấy
Mà chỉ tướng quân hát khải ca


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Tấn đất này nhớ chuyện xưa,
Trong ngoài phân định rõ sơn hà.
Đã thề giữ nước phân vùng thế,
Sao phụ thề kết ước rút ra?
Cỏ biếc đa tình mê chiến cốt,  
Tro đen mạt kiếp tới Di Đà.
"Xin dây" đâu thiếu trang tài tuấn,
Một tướng chỉ nghe hát khải ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Tấn đất này nhớ chuyện xưa,
Trong, ngoài phân định rõ sơn hà.
Đã thế giữ nước phân vùng thế,
Sao phụ kết thề ước rút ra?
Cỏ biếc đa tình mê chiến cốt,
Tro đen mạt kiếp tới Di Đà.
“Xin dây” đâu thiếu trang tài tuấn,
Chỉ nghe một tướng hát khải ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời