Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2014 19:21

邸寓病中簡諸友

夢繞家鄉咫尺間,
樊籠栖鳥未知還。
逢時已幸寧辭賦,
入世猶多敢望閒。
老杜客心連錦水,
子山詩興動江關。
舊遊好在憐同病,
風雨相過一破顏。

 

Để ngụ bệnh trung giản chư hữu

Mộng nhiễu gia hương chỉ xích gian,
Phiền lung thê điểu vị tri hoàn.
Phùng thì dĩ hạnh ninh từ phú,
Nhập thế do đa cảm vọng nhàn.
Lão Đỗ khách tâm liên Cẩm thuỷ,
Tử Sơn thi hứng động giang quan.
Cựu du hảo tại liên đồng bệnh,
Phong vũ tương qua nhất phá nhan.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gang tấc trời quê vãn mộng quê
Chim lồng đậu mãi chửa lo về
Vận may đã gặp, thơ sao nghỉ?
Việc thế còn nhiều, rảnh dễ chi
Đỗ Phủ, sầu chan dòng nước Cẩm
Văn Sơn, ải rợn tứ thơ kỳ
Cuộc chơi xưa đẹp tình thanh khí
Mưa gió từng qua mặt ủ ê!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưu luyến mộng quê gang tấc cách
Chim lồng khôn biết thưở nao về
Vào đời bao việc đâu phen rảnh
Gặp buổi vận may khó bỏ thơ
Chan chứa lòng sầu con nước chảy
Xôn xao thi hứng ải sông mờ
Bạn xưa đồng bệnh tình thâm thiết
Gió táp mưa sa mặt phạc phờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gang tấc trời quê trong quê mộng,
Đậu mãi chửa về phận chim lồng
Thời may đã đến, thơ sao bỏ?
Việc thế còn nhiều, há ở không.
Đỗ Phủ, lòng sầu dòng nước Cẩm
Văn Sơn, thi hứng ải mờ sông
Bạn xưa đồng bệnh tình thanh khí,
Mưa gió trải qua mặt khó trông!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời