09/12/2022 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Để ngụ bệnh trung giản chư hữu
邸寓病中簡諸友

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2014 19:21

 

Nguyên tác

夢繞家鄉咫尺間,
樊籠栖鳥未知還。
逢時已幸寧辭賦,
入世猶多敢望閒。
老杜客心連錦水,
子山詩興動江關。
舊遊好在憐同病,
風雨相過一破顏。

Phiên âm

Mộng nhiễu gia hương chỉ xích gian,
Phiền lung thê điểu vị tri hoàn.
Phùng thì dĩ hạnh ninh từ phú,
Nhập thế do đa cảm vọng nhàn.
Lão Đỗ[1] khách tâm liên Cẩm thuỷ[2],
Tử Sơn[3] thi hứng động giang quan.
Cựu du hảo tại liên đồng bệnh,
Phong vũ tương qua nhất phá nhan.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Gang tấc trời quê vãn mộng quê
Chim lồng đậu mãi chửa lo về
Vận may đã gặp, thơ sao nghỉ?
Việc thế còn nhiều, rảnh dễ chi
Đỗ Phủ, sầu chan dòng nước Cẩm
Văn Sơn, ải rợn tứ thơ kỳ
Cuộc chơi xưa đẹp tình thanh khí
Mưa gió từng qua mặt ủ ê!
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức Đỗ Phủ (712-770).
[2] Sông ở huyện Cẩm Giang, Hải Dương.
[3] Có lẽ là Văn Sơn, tức Văn Thiên Tường (1236-1283) đời Tống, bị giặc bắt, giải đến nơi cầm tù, ông vừa đi vừa làm thơ, qua các cửa ải, sông lớn, thể hiện tinh thần khảng khái, bất khuất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Để ngụ bệnh trung giản chư hữu