Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2014 21:32

題鳳佐使君畫鯉圖

龍門躍水三千縱,
北海遊鯤望而泣。
半月湖頭一夜霄,
乍覺潛鱗掉波立。
使君妙得孫家法,
貌水有神紙猶濕。
信手拈成活鯉魚,
哆口昂騰仰天吸。
翻身欲躍勢如急,
雙眼熒熒耳戢戢。
迷離月影漾碧漪,
藻鑑千重出鬐鬣。
魚龍變化事安知,
四海風雲會有期。
如今莫逐琴高去,
留與人間作雨師。

 

Đề Phụng Tá sứ quân hoạ lý đồ

Long Môn dược thuỷ tam thiên túng,
Bắc hải du côn vọng nhi khấp.
Bán nguyệt hồ đầu nhất dạ tiêu,
Sạ giác tiềm lân trạo ba lập.
Sứ quân diệu đắc Tôn gia pháp,
Mạo thuỷ hữu thần chỉ do thấp.
Tín thủ niêm thành hoạt lý ngư,
Sỉ khẩu ngang đằng ngưỡng thiên hấp.
Phiên thân dục dược thế như cấp,
Song nhãn huỳnh huỳnh nhĩ tập tập.
Mê ly nguyệt ảnh dạng bích y,
Tảo giám thiên trùng xuất kỳ liệp.
Ngư long biến hoá sự an tri,
Tứ hải phong vân hội hữu kỳ.
Như kim mạc trục cầm cao khứ,
Lưu dữ nhân gian tác vũ sư.


Sứ quân là tên gọi khác của chức thứ sử ngày xưa, là quan cai trị một quận, châu hoặc huyện. Phụng Tá hiện chưa rõ ở đâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Ba nghìn lần phóng Long Môn
Trổ tài dường ấy, cá côn đáng gờm
Đầu hồ trăng sáng như gương
Ngỡ nghe dưới sóng vảy giương lào xào
Sứ quân bút pháp tuyệt cao
Nước hồ tưởng đẫm cả vào giáy tranh
Lại còn chú chép tung hoành
Quẫy mình há miệng đớp nhanh khí trời
Ý chừng phóng vút tận nơi
Mắt như loang loáng, ta hơi phập phồng
Sóng trăng huyền ảo khôn cùng
Vây xoè, râu vểnh, nghìn trùng rong nâu
Hoá rồng ấy chuyện đâu đâu
Gió mây bốn biển hẹn nhau bảng vàng
Đến nay thôi gắn phím đàn
Còn làm mưa để nhân gian được nhờ

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Môn vọt nước ba nghìn lần
Cá côn biển bắc trông mà khóc
Đầu hồ vằng vặc ánh trăng gương
Dương vảy chèo sóng xoè tung nước
Sứ quân nhờ bút pháp tiên gia
Vẽ nước có thần giấy còn ướt
Phóng ra thành cá chép đang bơi
Há mõm ngẩng cao hớp khí trời
Chuyển mình muốn nhảy vọt mặt nước
Tai vênh dương dương mắt tựa chớp
Ánh trăng mơ màng sóng nước dờn
Râu vểnh vây xoè sóng muôn đợt
Cá hoá thành rồng sao chẳng biết
Gió mây bốn biển có khi gần
Mấy khúc đàn ca vầy một cuộc
Làm mưa tưới nhuận cả nhân gian

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phun ba nghìn lượt nước Long Môn,
Biển bắc khóc trông cả cá côn.
Vằng vặc sáng trăng đêm khoắt khoải,
Xoè chèo bương vảy nước triều tung.
Có thần vẽ nước ướt trên giấy,
Còn bút sứ quân Tôn pháp gia.
Muốn nhảy chuyển thân vọt mặt nước,
Nâng mình há mõm hít lên trời.
Tay tài vẽ chép đang bơi lội,
Tai vểnh phập phồng mắt chớp nhanh.
Huyền ảo ánh trăng vờn sóng nước,
Vây xoè râu vểnh sóng triều rong.
Thành rồng cá hoá việc thường biết,
Bốn biển tương phùng hẹn gió mây.
Mấy khúc đàn ca vầy một khúc,
Làm mưa cùng khắp tưới nhân gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời