15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 23:23

伊州

老去將何散老愁,
新教小玉唱伊州。
亦應不得多年聽,
未教成時已白頭。

 

Y Châu

Lão khứ tương hà tán lão sầu,
Tân giao Tiểu Ngọc xướng Y Châu.
Diệc ưng bất đắc đa niên thính,
Vị giáo thành thì dĩ bạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Người già làm cách nào để không buồn chán ?
Ban đầu tính dạy cho Tiểu Ngọc ca điệu khúc Y Châu.
Sau lại e rằng tai nghe tốt không được bao năm nữa,
Như thế chưa dạy cho thành nghề thì đầu đã bạc trắng rồi.


Y Châu, tên điệu khúc, do Tây Lương tiết độ sứ Cái Gia soạn và phổ biến.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có tuổi làm chi cho đỡ sầu ?
Toan bày Tiểu Ngọc hát Y Châu
Lại e tai tốt vài năm hết
Chưa dạy thành tài đã trắng đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Già cả làm sao để bớt sầu
Bày cho Tiểu Ngọc khúc Y Châu
Sợ tai chẳng thính bao năm nữa
Nghề chửa truyền xong đã trắng đầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có tuổi làm sao để bớt sầu,
Dạy cho Tiểu Ngọc khúc Y Châu.
Sợ tai chẳng tốt bao năm nữa,
Chưa dạy thành nghề bạc trắng đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già rồi sao để bớt sầu,
Dạy nàng Tiểu Ngọc Y Châu ca đàn.
Sợ tai chẳng thính già sang,
Dạy chưa thành nghiệp tóc lan trắng đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời