29/06/2022 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Y Châu
伊州

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 23:23

 

Nguyên tác

老去將何散老愁,
新教小玉唱伊州。
亦應不得多年聽,
未教成時已白頭。

Phiên âm

Lão khứ tương hà tán lão sầu,
Tân giao Tiểu Ngọc[1] xướng Y Châu.
Diệc ưng bất đắc đa niên thính,
Vị giáo thành thì dĩ bạch đầu.

Dịch nghĩa

Người già làm cách nào để không buồn chán ?
Ban đầu tính dạy cho Tiểu Ngọc ca điệu khúc Y Châu.
Sau lại e rằng tai nghe tốt không được bao năm nữa,
Như thế chưa dạy cho thành nghề thì đầu đã bạc trắng rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có tuổi làm chi cho đỡ sầu ?
Toan bày Tiểu Ngọc hát Y Châu
Lại e tai tốt vài năm hết
Chưa dạy thành tài đã trắng đầu
Y Châu, tên điệu khúc, do Tây Lương tiết độ sứ Cái Gia soạn và phổ biến.

[1] Nữ danh ca khoảng năm Đại Lịch đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Y Châu