15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:39

春江

炎涼昏曉苦推遷,
不覺忠州已二年。
閉閣只聽朝暮鼓,
上樓空望往來船。
鶯聲誘引來花下,
草色句留坐水邊。
唯有春江看未厭,
縈砂繞石淥潺湲。

 

Xuân giang

Viêm lương hôn hiểu khổ suy thiên
Bất giác Trung châu dĩ nhị niên,
Bế các chỉ thinh triêu mộ cổ,
Thượng lâu không vọng vãng lai thuyền.
Oanh thanh dụ dẫn lai hoa hạ.
Thảo sắc câu lưu tọa thủy biên.
Duy hữu xuân giang khan vị yếm,
Oanh sa nhiễu thạch lục sàn viên.


Nguồn: báo Ngày nay số 104 (3-4-1939)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Lần thâu nóng lạnh hôm mai,
Trung châu nào biết đã hai năm tròn
Sớm hôm bên gác trống dồn,
Trước lầu qua lại coi buồn thuyền xa.
Tiếng oanh rủ lại dưới hoa,
Cỏ non bến nước cho ta mải ngồi.
Sông xuân xem mãi chưa rồi,
Quẩn quanh sỏi đá cuốn trôi theo dòng.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 104 (3-4-1939)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sáng chiều, nóng lạnh khổ ta thôi,
Trung châu nào biết mấy năm rồi.
Gác đóng chỉ nghe hồi trống vọng,
Lầu cao còn ngắm mấy thuyền trôi.
Dưới khóm hoa tươi oanh tụ lại,
Bên bờ cỏ biếc khách ngồi chơi.
Sông xuân xem mãi lòng chưa chán,
Vờn quanh sỏi đá nước xanh ngời.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nóng lạnh ngày đêm khổ dãi dầu,
Hai năm ngờ mãi cảnh Trung Châu.
Sớm hôm nghe trống dồn trên gác,
Lai vãng trông ghe lượn dưới lầu.
Dẫn dắt tiếng oanh hoa đến mãi,
Dần dà sắc cỏ bến ngồi lâu.
Sông xuân chỉ được nhìn không chán,
Róc rách sỏi len nước biếc màu.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng ngày nóng lạnh đổi thay
Trung châu nào biết tròn hai năm rồi
Sớm hôm bên gác trống hồi
Trước lầu thuyền bãi tới lui rộn ràng
Dưới hoa tiếng ghẹo  oanh vàng
Cỏ non bến nước mơ màng ngồi chơi
Sông xuân ngắm mãi chửa rời
Miên man sỏi đá cuốn trôi theo dòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bao thay đổi sớm hôm nóng lạnh
Đã hai năm ở lánhTrung châu
Suốt ngày trống đánh bên lầu
Nhìn ra khoảng trống buồm tầu lại qua
Oanh ríu rít dưới hoa gọi bạn
Sắc cỏ lưu ta ráng ngồi chơi
Sông xuân không chán coi hoài
Vướng quanh sỏi đá dòng trôi xanh màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nóng lạnh sáng chiều bao dãi dầu,
Hai năm chẳng biết đến Trung châu.
Chiều trên gác đóng chuông hồi vọng,
Mấy chiếc thuyền trôi ngắm tận lầu.
Hoa thắm dưới cành oanh tụ lại,
Cỏ xanh cầm giữ khách ngồi lâu.
Sông xuân xem thấy lòng chưa chán,
Sỏi đá vờn quanh nước biếc mầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dãi dầu nóng lạnh sáng chiều,
Hai năm đâu biết gì nhiều Trung châu.
Trống vang gác đóng hồi lâu,
Thuyền trôi mấy chiếc tận lầu thấy xa.
Dưới hoa oanh lại bay qua,
Cỏ xanh cầm giữ khách nhà ngồi lâu.
Sông xuân xem mãi chán đâu,
Vờn quanh sỏi đá biếc mầu dòng xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời