02/12/2022 12:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân giang
春江

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 16:39

 

Nguyên tác

炎涼昏曉苦推遷,
不覺忠州已二年。
閉閣只聽朝暮鼓,
上樓空望往來船。
鶯聲誘引來花下,
草色句留坐水邊。
唯有春江看未厭,
縈砂繞石淥潺湲。

Phiên âm

Viêm lương hôn hiểu khổ suy thiên
Bất giác Trung châu dĩ nhị niên,
Bế các chỉ thinh triêu mộ cổ,
Thượng lâu không vọng vãng lai thuyền.
Oanh thanh dụ dẫn lai hoa hạ.
Thảo sắc câu lưu tọa thủy biên.
Duy hữu xuân giang khan vị yếm,
Oanh sa nhiễu thạch lục sàn viên.

Bản dịch của Tản Đà

Lần thâu nóng lạnh hôm mai,
Trung châu nào biết đã hai năm tròn
Sớm hôm bên gác trống dồn,
Trước lầu qua lại coi buồn thuyền xa.
Tiếng oanh rủ lại dưới hoa,
Cỏ non bến nước cho ta mải ngồi.
Sông xuân xem mãi chưa rồi,
Quẩn quanh sỏi đá cuốn trôi theo dòng.
Nguồn: báo Ngày nay số 104 (3-4-1939)
Nguồn: Báo Ngày nay, số 104 (3-4-1939)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Xuân giang