15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/10/2013 17:08

商山路有感

萬里路長在,
六年身始歸。
所經過舊館,
大半主人非。

 

Thương Sơn lộ hữu cảm

Vạn lý lộ trường tại,
Lục niên thân thuỷ quy.
Sở kinh quá cựu quán,
Đại bán chủ nhân phi.

 

Dịch nghĩa

Tới đây đã đi được vạn dặm đường,
Sáu năm mới được về qua đây.
Đi qua nhiều hàng quán cũ,
Nhưng quá nửa chủ nhân không quen biết.


Núi Thương Sơn nay trong huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây. Tác giả đang bị biếm làm tư mã Giang Châu, được gọi về kinh nhậm chức mới, ông làm bài này khoảng năm 819, khi qua núi Thương Sơn, trên đường về kinh đô Trường An. Thời gian ông bị biếm khoảng 6 năm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tới đây đường vạn dặm
Sáu năm mới về qua
Thăm nhiều hàng quán cũ
Quá nửa chủ đâu là?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tới đây đã vạn dặm đường
Sáu năm nay mới núi Thương tìm về
Đi qua quán cũ chợ quê
Chủ nhân quá nửa chưa hề biết quen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới đây đã vượt đường vạn dặm
Sáu năm trời mới dám trở về
Nay qua nhiều quán xưa kia
Chủ nhân quá nửa không hề thân quen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tới đây đi vạn dặm đường,
Sáu năm mới tới non Thương lần này.
Qua nhiều quán cũ hàng cây,
Chủ nhân quá nửa chẳng hay quen mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời