07/07/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương Sơn lộ hữu cảm
商山路有感

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 17:08

 

Nguyên tác

萬里路長在,
六年身始歸。
所經過舊館,
大半主人非。

Phiên âm

Vạn lý lộ trường tại,
Lục niên thân thuỷ quy.
Sở kinh quá cựu quán,
Đại bán chủ nhân phi.

Dịch nghĩa

Tới đây đã đi được vạn dặm đường,
Sáu năm mới được về qua đây.
Đi qua nhiều hàng quán cũ,
Nhưng quá nửa chủ nhân không quen biết.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tới đây đường vạn dặm
Sáu năm mới về qua
Thăm nhiều hàng quán cũ
Quá nửa chủ đâu là?
Núi Thương Sơn nay trong huyện Thương, tỉnh Thiểm Tây. Tác giả đang bị biếm làm tư mã Giang Châu, được gọi về kinh nhậm chức mới, ông làm bài này khoảng năm 819, khi qua núi Thương Sơn, trên đường về kinh đô Trường An. Thời gian ông bị biếm khoảng 6 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Thương Sơn lộ hữu cảm