Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2013 16:40

放言其一

朝真暮偽何人辨,
古往今來底事無。
但愛臧生能詐聖,
可知寧子解佯愚。
草螢有燿終非火,
荷露雖團豈是珠。
不取燔柴兼照乘,
可憐光彩亦何殊。

 

Phóng ngôn kỳ 1

Triêu chân mộ nguỵ hà nhân biện,
Cổ vãng kim lai để sự vô.
Đãn ái Tang sinh năng trá thánh,
Khả tri Ninh tử giải dương ngu.
Thảo huỳnh hữu diệu chung phi hoả,
Hà lộ tuy đoàn khởi thị châu.
Bất thủ phần sài kiêm chiếu thặng,
Khả liên quang thái diệc hà thù.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng chân chính, buổi chiều giả dối,
Từ xưa tới nay việc này thường có và không ai biện luận được vì sao.
Kẻ yêu chuộng Tang Sinh bái lầm y là thánh,
Người biết Ninh Tử có thể giải thích y giả vờ ngu.
Đom đóm phát ra ánh sáng nhưng rút cuộc không phải là ánh lửa,
Giọt móc trên lá sen tuy tròn há gọi là hạt ngọc.
Không thề lấy ánh lửa đốt củi coi bằng ngọc chiếu thặng,
Thương cho ánh mặt trời cũng chẳng khác gì.


Tác giả viết chùm bài này khoảng năm 815, lúc đó đang làm Đông cung tả tán thiện đại phu trong triều (dạy thái tử học), nhưng bị bọn quyền thần ganh ghét nên bị đày đi Giang Châu làm chức Tư mã. Trên đường đến Giang Châu, ông đã viết chùm năm bài này, ngụ ý bất mãn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Sáng chánh chiều tà luận điệu người,
Xưa nay thường sự chẳng phiền ai.
Rõ ràng Ninh Tử vờ người dại,
Yêu chuộng Tang Sinh bốc thánh sai.
Đóm cỏ sáng bùng không ánh lửa,
Sương sen tròn trịa chẳng châu mài.
Củi sài ngọc chiếu cùng so sánh,
Cũng giống mặt trời tiếc lắm thay!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng đúng chiều sai bởi cớ nào
Xưa nay ai giải được vì đâu
Tang Sinh kẻ chuộng tôn làm thánh
Ninh Tử người soi biết giả ngu
Đom đóm sáng bừng đâu phải lửa
Móc sen tròn lẳn khó lầm châu
Sao đem ngọc quí so rơm củi
Tiếc bóng dương quang chẳng khác màu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáng chân chính, chiều đà giả dối
Xưa tới nay việc ấy thường thôi
Tang Sinh bái thánh lầm rồi
Kẻ quen Ninh Tử biết người giả ngu
Đom đóm sáng không do ánh lửa
Móc sen tròn không hẳn ngọc châu
Lửa rơm ngọc Chiếu như nhau
Thương cho ánh nắng còn đâu huy hoàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng chính chiều sai giả dối vào,
Xưa nay ai luận được vì sao.
Tang Sinh kẻ chuộng lầm là thánh,
Ninh Tử người hay vờ giả ngây.
Đom đóm sáng kia không phải lửa,
Móc sen tròn lá há là châu.
Ai đem ngọc chiếu so rơm củi,
Tiếc ánh mặt trời chẳng khác đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời