Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 20:36

臨都驛答夢得

揚子津頭月下,
臨都驛裏燈前。
昨日老于前日,
去年春似今年。

 

Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc

Dương Tử tân đầu nguyệt há,
Lâm Đô dịch lý đăng tiền.
Tạc nhật lão ư tiền nhật,
Khứ niên xuân tự kim niên.

 

Dịch nghĩa

Dưới ánh trăng trên bến sông Dương Tử,
Trong quán trọ Lâm Đô, ngồi truớc đèn.
Hôm qua người già đi theo ngày hôm qua,
Nhưng xuân năm ngoái vẫn như xuân năm nay.


Trạm dịch Lâm Đô nay tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Mộng Đắc là tự của Lưu Vũ Tích, là bạn đồng liêu và bạn thơ thân thiết của tác giả. Khoảng năm 827, Bạch Cư Dị đang làm thứ sử Tô Châu, thì được gọi về kinh giữ chức Bí thư giám. Trên đường về kinh, khi qua quán dịch Lâm Đô thì nhận được một bài thơ 4 câu 6 chữ của Mộng Đắc. Có lẽ Mông Đắc đã qua quán dịch này trước, trên đường từ kinh đô tới làm thứ sử Tô Châu thay thế tác giả. Ông làm bài thơ trên để trả lời Mộng Đắc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến Dương Tử dưới vầng trăng sáng
Quán Lâm Đô trước ánh đèn soi
Hôm qua người chút già rồi
Nhưng xuân năm ngoái vẫn tươi năm này

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dương Tử bến đầu trăng rọi
Lâm Đô quán trọ đèn lay
Hôm qua già hơn hôm trước
Năm rồi xuân tựa năm nay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới trăng Dương Tử bến sông,
Lâm Đô quán trọ, đèn chong đêm dài.
Hôm qua hơn trước chút già,
Nhưng xuân năm ngoái giống ngày xuân nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời