21/09/2023 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc
臨都驛答夢得

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 20:36

 

Nguyên tác

揚子津頭月下,
臨都驛裏燈前。
昨日老于前日,
去年春似今年。

Phiên âm

Dương Tử[1] tân đầu nguyệt há,
Lâm Đô dịch lý đăng tiền.
Tạc nhật lão ư tiền nhật,
Khứ niên xuân tự kim niên.

Dịch nghĩa

Dưới ánh trăng trên bến sông Dương Tử,
Trong quán trọ Lâm Đô, ngồi truớc đèn.
Hôm qua người già đi theo ngày hôm qua,
Nhưng xuân năm ngoái vẫn như xuân năm nay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bến Dương Tử dưới vầng trăng sáng
Quán Lâm Đô trước ánh đèn soi
Hôm qua người chút già rồi
Nhưng xuân năm ngoái vẫn tươi năm này
Trạm dịch Lâm Đô nay tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Mộng Đắc là tự của Lưu Vũ Tích, là bạn đồng liêu và bạn thơ thân thiết của tác giả. Khoảng năm 827, Bạch Cư Dị đang làm thứ sử Tô Châu, thì được gọi về kinh giữ chức Bí thư giám. Trên đường về kinh, khi qua quán dịch Lâm Đô thì nhận được một bài thơ 4 câu 6 chữ của Mộng Đắc. Có lẽ Mông Đắc đã qua quán dịch này trước, trên đường từ kinh đô tới làm thứ sử Tô Châu thay thế tác giả. Ông làm bài thơ trên để trả lời Mộng Đắc.

[1] Tên khác của sông Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lâm Đô dịch đáp Mộng Đắc