Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2013 10:44

寄楊萬州四望樓

江上新樓名四望,
東西南北水茫茫。
無由得與君攜手,
同憑欄杆一望鄉。

 

Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu

Giang thượng tân lâu danh Tứ Vọng,
Đông tây nam bắc thuỷ mang mang.
Vô do đắc dữ quân huề thủ,
Đồng bằng lan can nhất vọng hương.

 

Dịch nghĩa

Lầu mới của ông cất ngay trên mặt sông, đặt tên là Tứ Vọng,
Đông tây nam bắc chỗ nào cũng thấy nước man mác.
Tình cờ được gặp ông tay bắt mặt mừng,
Cùng tựa lan can nhìn về một phía nơi quê hương ở trời xa.


Dương Vạn Châu: tức Dương Quy Hậu ở Vạn Châu, còn gọi là Dương bát sứ quân. Tác giả viết bài này năm 818, lúc đang ở Trung Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu trên sông đặt tên Tứ Vọng
Bắc đông tây nam ngóng toàn sông
Tình cờ gặp, nắm tay ông
Cùng lan can tựa ngóng trông quê nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu mới trên sông tên Tứ Vọng
Đong tây nam bắc nước mênh mông
Tình cờ gặp bạn mừng khôn xiết
Cùng tựa lan can cố quận trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sông cất Tứ Vọng lầu,
Đông tây nam bắc nước chầu mênh mông.
Tình cờ được gặp mặt ông,
Lan can đứng tựa cùng trông quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sông cất Tứ Vọng lầu cao,
Nam bắc Đông tây tuôn nước trào.
Tay bắt mặt mừng ông gặp mặt,
Lan can cùng tựa ngóng quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời