04/07/2022 01:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu
寄楊萬州四望樓

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/10/2013 10:44

 

Nguyên tác

江上新樓名四望,
東西南北水茫茫。
無由得與君攜手,
同憑欄杆一望鄉。

Phiên âm

Giang thượng tân lâu danh Tứ Vọng,
Đông tây nam bắc thuỷ mang mang.
Vô do đắc dữ quân huề thủ,
Đồng bằng lan can nhất vọng hương.

Dịch nghĩa

Lầu mới của ông cất ngay trên mặt sông, đặt tên là Tứ Vọng,
Đông tây nam bắc chỗ nào cũng thấy nước man mác.
Tình cờ được gặp ông tay bắt mặt mừng,
Cùng tựa lan can nhìn về một phía nơi quê hương ở trời xa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu trên sông đặt tên Tứ Vọng
Bắc đông tây nam ngóng toàn sông
Tình cờ gặp, nắm tay ông
Cùng lan can tựa ngóng trông quê nhà
Dương Vạn Châu: tức Dương Quy Hậu ở Vạn Châu, còn gọi là Dương bát sứ quân. Tác giả viết bài này năm 818, lúc đang ở Trung Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Ký Dương Vạn Châu Tứ Vọng lâu