Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 10:35

杏園花下贈劉郎中

怪君把酒偏惆悵,
曾是貞元花下人。
自別花來多少事,
東風二十四回春。

 

Hạnh Viên hoa hạ tặng Lưu lang trung

Quái quân bả tửu thiên trù trướng,
Tằng thị Trinh Nguyên hoa hạ nhân.
Tự biệt hoa lai đa thiểu sự,
Đông phong nhị thập tứ hồi xuân.

 

Dịch nghĩa

Lạ thay ngồi bên bàn rượu mà ông thường buồn bã,
Đã từng ngồi dưới dàn hoa này năm Trinh Nguyên.
Từ đó xa nhau, biết bao sự việc đổi thay,
Hai mươi bốn xuân qua, nay lại bên nhau trong gió đông.


Hạnh Viên là một thắng cảnh ở phía tây Khúc Giang, bên ngoài kinh thành Trường An, chốn ăn chơi hoa lệ của giới quyền quý, nay ở huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Lưu lang trung tức Lưu Vũ Tích (772-842), sinh cùng năm 772 với tác giả. Hai người đã gặp nhau ở Hạnh Viên một lần trong niên hiệu Trinh Nguyên, 24 năm sau lại gặp nhau lần nữa tại nơi đây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngồi bên rượu ông thường buồn bã
Năm Trinh Nguyên ông đã nơi đây
Xa nhau bao sự đổi thay
Hai mươi năm lẻ xuân này gặp ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước rượu lạ sao lại cứ buồn
Bên hoa ngày ấy gặp nhau luôn
Cách hoa từ ấy bao dời đổi
Hai bốn năm rồi gặp cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lạ thay bên rượu ông buồn,
Trinh Nguyên gặp gỡ nơi vườn hoa đây.
Xa nhau từ đó đổi thay,
Xuân qua hai bốn giờ này gặp nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bên rượu lạ thay ông cứ buồn,
Trinh Nguyên thường gặp dưới hoa luôn.
Xa nhau từ đó nhiều thay đổi,
Hai bốn xuân nay gặp gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời