Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/10/2013 13:00

勤正樓西老柳

半朽臨風樹,
多情立馬人。
開元一株柳,
長慶二年春。

 

Cần Chính lâu tây lão liễu

Bán hủ lâm phong thụ,
Đa tình lập mã nhân.
Khai Nguyên nhất châu liễu,
Trường Khánh nhị niên xuân.

 

Dịch nghĩa

Đã mục một nửa, đứng chống chọi với gió,
Người đa tình cưỡi ngựa, ngừng lại xem.
Trồng cây liễu này năm Khai Nguyên thứ nhất,
Nay là mùa xuân năm Trường Khánh thứ hai.


Tác giả làm bài này mùa xuân năm 822, lúc đang giữ chức Trung thư xá nhân tại hoàng cung. Đến mùa thu cùng năm, ông dời kinh đô giữ chức Thứ sử Hàng châu. Tác giả vịnh cây liễu già, ám chỉ tình hình chính sự nhà Đường đến năm 822 đã suy yếu nhiều so với năm 713 là thời Thịnh Đường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây đã mục tả tơi trong gió
Ngựa cùng người đứng ngó cảm thương
Khai Nguyên nhất, trồng bên đường
Xuân Trường khánh nhị xem dường tàn suy

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Gió cây mục nửa thân
Kỵ mả trông tần ngần.
Trồng năm Khai Nguyên một
Xuân Trường Khánh hai tàn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mục nửa, cây chọi gió
Đa tình dừng ngựa xem
Khai Nguyên trồng gốc liễu
Trùng Khánh nay tiết xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một nửa mục rồi, chống gió mưa,
Đa tình người đến ngựa ngừng xem.
Liễu này năm nhất Khai Nguyên,
Năm nay Trường Khánh xuân liền thứ hai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió mưa làm mục nửa rồi,
Đa tình người cưỡi ngựa ngồi ngừng xem.
Liễu trồng năm nhất Khai Nguyên,
Xuân nay Trường Khánh năm truyền thứ hai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời