30/10/2020 04:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cần Chính lâu tây lão liễu
勤正樓西老柳

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 13:00

 

Nguyên tác

半朽臨風樹,
多情立馬人。
開元一株柳,
長慶二年春。

Phiên âm

Bán hủ lâm phong thụ,
Đa tình lập mã nhân.
Khai Nguyên nhất[1] châu liễu,
Trường Khánh nhị[2] niên xuân.

Dịch nghĩa

Đã mục một nửa, đứng chống chọi với gió,
Người đa tình cưỡi ngựa, ngừng lại xem.
Trồng cây liễu này năm Khai Nguyên thứ nhất,
Nay là mùa xuân năm Trường Khánh thứ hai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây đã mục tả tơi trong gió
Ngựa cùng người đứng ngó cảm thương
Khai Nguyên nhất, trồng bên đường
Xuân Trường khánh nhị xem dường tàn suy
Tác giả làm bài này mùa xuân năm 822, lúc đang giữ chức Trung thư xá nhân tại hoàng cung. Đến mùa thu cùng năm, ông dời kinh đô giữ chức Thứ sử Hàng châu. Tác giả vịnh cây liễu già, ám chỉ tình hình chính sự nhà Đường đến năm 822 đã suy yếu nhiều so với năm 713 là thời Thịnh Đường.
[1] Tức năm 713.
[2] Tức năm 822, cây liễu đã thọ 109 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Cần Chính lâu tây lão liễu